This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our 쿠키 정책.
+66 882604447
 • Holiday Home1
 • Holiday Home2
 • Holiday Home3
 • Holiday Home4
 • Holiday Home5
 • Holiday Home6
 • Holiday Home7
 • Holiday Home8
 • Holiday Home9
 • Holiday Home10
 • Holiday Home11
 • Holiday Home12
 • Holiday Home13
 • Holiday Home14
 • Holiday Home15
 • Holiday Home16
 • Holiday Home17
 • Holiday Home18
 • Holiday Home19
 • Holiday Home20
 • Holiday Home21
 • Holiday Home22
 • Holiday Home23
 • Holiday Home24
 • Holiday Home25
 • Holiday Home26
 • Holiday Home27
 • Holiday Home28
 • Holiday Home29
 • Holiday Home30
 • Holiday Home31
 • Holiday Home32
 • Holiday Home33
 • Holiday Home34
 • Holiday Home35
 • Holiday Home36
 • Holiday Home37
 • Holiday Home38
 • Holiday Home39
 • Holiday Home40
 • Holiday Home41
 • Holiday Home42
 • Holiday Home43

홀리데이 홈

최대 투숙 인원 14
객실 사이즈 15m2

편의시설
 • 테라스
 • 청소 도구
 • 추가 화장실
 • 야외용 가구
 • 야외 식사 공간
 • 타월
 • 식탁
 • 옷장
 • 비데
 • 식사 공간
 • 산 전망
 • 서로 연결된 객실 이용 가능
 • 오븐
 • 업무용 책상
 • 냉장고
 • 발코니
 • 휴식 공간
 • 욕실 용품
 • 공용 욕실
 • 다림질 시설
 • 다리미
 • TV
 • 샤워
 • 헤어드라이어
 • 손님용 화장실
 • 평면 TV
 • 케이블 채널
 • 전망
 • 타일/대리석 바닥
 • 위성 채널
 • 욕실
 • 선풍기
 • 화장실
 • 슬리퍼
 • 긴 침대(2m 이상)
 • 공용 화장실
Close